Logowanie

Zaloguj się...

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!
Użytkownik
Hasło
Zapamiętaj mnie

... czyli AURA odpowiada na najczęściej zadawane pytania:


Czy moja firma ma obowiązki w zakresie ochrony środowiska?

Państwa firma posiada obowiązki w zakresie ochrony środowiska jeżeli:

  • wytwarza odpady z działalności
  • odprowadza ścieki
  • emituje gazy lub pyły do powietrza (LZO)
  • ogrzewa halę produkcyjną bądź biura
  • czy chociażby samochód służbowy.

Występowanie w Państwa firmie choćby jednego z powyższych przykładów wiąże się z obowiązkami z zakresu ochrony środowiska.

Jakie są obowiązki mojej firmy względem ochrony środowiska i jakie przepisy prawne to regulują?

Obowiązki ustawowe związane z ochroną środowiska są prawnie jednoznacznie określone. Podstawowymi aktami prawnymi są tu prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, prawo wodne, oraz inne. Profil działalności Państwa firmy pozwoli nam jednoznacznie określić zakres standardów i obowiązków z nich wynikających. Pozwoli to również na opracowanie strategii działania zgodnej z prawem, zmniejszy negatywny wpływ działalności na środowisko, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa można dokładnie określić. Dopiero profil działalności określi dokładnie które z nich dana firma jest zobowiązana wypełniać, jakich standardów przestrzegać oraz jakie działania wprowadzać.

Jakie koszty poniesie moja firma związane z ochroną środowiska?

Nie można jednoznacznie sprecyzować tych kosztów. Zależne są one od profilu działalności, ilości komponentów środowiskowych z których firma korzysta, wielkości emisji do powietrza, ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych, ilości pojazdów w firmie, ilości i rodzaju maszyn i urządzeń stosowanych np. przy produkcji. Zmiennych wpływających na koszty może być może być wiele. Może również zaistnieć sytuacja, że nie poniosą Państwo żadnych kosztów co jednak nie zwalnia z obowiązków ich naliczania i sprawozdawczości.

Kto może przeprowadzić kontrole w mojej firmie z zakresu ochrony środowiska? Jakie są sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

Organem kontrolnym jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska właściwy ze względu na lokalizację firmy. Kontroli może również dokonać Starostwo Powiatowe, a także Policja. Jeśli chodzi o sankcje są to najczęściej kary finansowe wraz z natychmiastowym wezwaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W skrajnych przypadkach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może wydać decyzję o zamknięciu danej firmy, jeżeli jej działalność bardzo negatywnie oddziałuje na środowisko.

Moja firma od kilku lat pobiera wodę z potoku, który przepływa przez moją działkę, czy muszę gdzieś to zgłaszać. Czy potrzebne jest jakieś pozwolenie??

odpowiedźgjgfjghjgthfj

Firma AURA zaprasza do współpracy. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.
W przypadku dalszych pytań służymy pomocą i doświadczeniem.