Logowanie

Zaloguj się...

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!
Użytkownik
Hasło
Zapamiętaj mnie

PROCES INWESTYCYJNY

w zakresie Prawa budowlanego wykonujemy:

01prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych

02dokonywanie wpisów z okresowych (rocznych , pięcioletnich ) , doraźnych i sezonowych kontroli obiektów budowlanych

03pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

04pełnienie obowiązków kierownika budowy lub inspektora nadzoru w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych

05realizowanie inwestycji w oparciu o Ustawę O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Ustawę Prawo Budowlane z uwzględnieniem wszystkich faz przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym między innymi:

  • pozyskiwanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach gdy są one wymagane
  • dokonywanie uzgodnień w zakresie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  • sporządzanie wniosków o pozwolenie na budowę
  • dokonywanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji
  • realizowanie robót budowlanych i kontrola ich przebiegu
  • dokonywanie zgłoszeń o zakończeniu budowy
  • uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych


w zakresie Prawa Ochrony Środowiska wykonujemy:

Proces OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) - proces systematycznego, interdyscyplinarnego identyfikowania i oceniania prawdopodobnych wpływów planowanego przedsięwzięcia oraz alternatywnych wariantów na środowisko z uwzględnieniem opinii społecznej. OOŚ dotyczy tylko planowanych działań. Zasada zapobiegania jest jedną z podstawowych, od wielu lat uznanych i stosowanych zasad ochrony środowiska, a oceny oddziaływania na środowisko są jednym z najważniejszych instrumentów służących do wcielania tej zasady w życie.
W powyższej tematyce sporządzamy:

01informację o planowanym przedsięwzięciu

02Raport oddziaływania na środowisko