• Drukuj

SPORZĄDZANIE I PROWADZENIE EWIDENCJI:

01zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

02wytwarzanych odpadów

03poboru wód i odprowadzanych ścieków

04opakowań i obliczania opłaty produktowej.