• Drukuj

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Pozwolenia zintegrowane określają warunki emisji do wszystkich komponentów środowiska. W odróżnieniu od tradycyjnych pozwoleń, regulują również sposób prowadzenia działalności, w wyniku której emisje powstają. Pozwolenie zintegrowane zastępuje następujące pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii: