• Drukuj

OCHRONA POWIETRZA

Podstawą do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest sporządzenie opracowania, które określa wielkość oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu oraz charakteryzuje instalację pod względem technologicznym i technicznym. W zależności od rodzaju i wielkości instalacji należy uzyskać pozwolenie lub zgłoszenie. W powyższej tematyce firma opracowuje:

01wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

02zgłoszenie instalacji emitującej substancje do powietrza