• Drukuj

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ORAZ DORADZTWO EKOLOGICZNE W ZAKRESIE:

 

01reprezentowanie zakładu przed organami ochrony środowiska

02nadzór ważności decyzji administracyjnych

03informowanie o obowiązkach wynikających z nowych uregulowań prawnych

04pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska.